3 فروردین 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شوهرش از دنیا رفت، لباسش را در کمد آویزان کرد و تا سال‌ها پول را در جیب او می گذاشت.

⭕️ شوهرش از دنیا رفت، لباسش را در کمد آویزان کرد و تا سال‌ها پول را در جیب او می گذاشت.

🔺هرگاه فرزندانش از او پول می خواستند، به آنها می‌گفت: «پول را از جیب پدرت بردار» تا یاد پدر نزد فرزندانشان زنده بماند.

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313