3 فروردین 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

گزارش شده فیسبوک شروع کرده به سانسور کردن پست هایی که دموکرات ها را خائن خطاب میکنند یا درخواست میکنند بالن را ساقط کنند.


🔺گزارش شده فیسبوک شروع کرده به سانسور کردن پست هایی که دموکرات ها را خائن خطاب میکنند یا درخواست میکنند بالن را ساقط کنند.

✍️…

.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313