10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

استاد دانشگاه جمهوری اسلامی ایران یا بلندگوی جنبش فواحش؟!


🔻استاد دانشگاه جمهوری اسلامی ایران یا بلندگوی جنبش فواحش؟!
مسئله این است …

✍️…

.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313