3 فروردین 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

‏امروز در کنگره ‎#آمریکا، اخراج نماینده مسلمان بخاطر نقد بسیار محدود اسرائیل


🔴‏امروز در کنگره ‎#آمریکا، اخراج نماینده مسلمان بخاطر نقد بسیار محدود اسرائیل.

🔹️ در آمریکا نقد اسرائیل جرم و سوزاندن قرآن ‎#آزادی_بیان است.

🔸️ در آمریکا کوچکترین انعطافی نسبت به خطوط قرمز کشور وجود ندارد (و البته برای اهانت به دیگران کاملا آزادند)

✍️…

.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313