قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

➣📜 #یڪـــ‌آیــه‌قـــــرآن۱۹

👈ليڪن ڪسى ڪه ستم ڪرده
سپـس بــعد از #بــــدى نيڪى را
جايگزين آن گردانيده بـداند↶↶

{ ڪه مـن #آمـــرزنده مـــهربانم }

📒 ســوره نمــل آیـــه ۱۱

🚫 #ناامـــــیدی‌ممـــــنوع

💜 الّلهُــمَّ عَجِّــلْ لِوَلِیِّکَــــ الْفَــرَج 💜

https://313-313.ir/