10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

در مظلومیت نظام و نیروهای امنیتی همین بس که باید مراقب جان کسی باشند که با دروغ‌هایش باعث ریخته شدنِ خون کلی آدم شده

🔺در مظلومیت نظام و نیروهای امنیتی همین بس که باید مراقب جان کسی باشند که با دروغ‌هایش باعث ریخته شدنِ خون کلی آدم شده؛ فقط لازم بود تا دیروز خدایی ناکرده اتفاقی برای پدر مهسا می‌افتاد تا همین جماعتی که خنثی سازی طرح ترورش را خبرسازی میخوانند با متهم کردنِ نظام، برای ایجاد آشوب مجدد اقدام میکردند!

https://313-313.ir/