10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تا جایی که ما خبر داریم شما کلا متفرقید

تا جایی که ما خبر داریم شما کلا متفرقید

 یکی سلطنت طلبه
یکی جدایی طلب
یکی ایرانشهری
یکی ملی گرا
یکی مشروطه خواه
یکی فرقه رجوی
وووووو

 اینقدر زیادید که بخوام همه رو اسم ببرم تو یه پست جا نمیشه

https://313-313.ir/