10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دستگیری عامل فراخوان های اغتشاشات غرب استان تهران

دستگیری عامل فراخوان های اغتشاشات غرب استان تهران

🔸طی اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اطلاعات سپاه شهرستان اسلامشهر یکی از عناصر وابسته به جریان های تروریستی شمال غرب کشور که اقدام به فراخوان گسترده برای تجمعات در سالگرد فوت خانم مهسا امینی انجام میداد.طی اقدامات سایبری و اطلاعاتی شناسایی و به دستور مقام محترم قضایی دستگیر شد.

https://313-313.ir/