9 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

نقشه خرابکاری در صنایع دفاعی ایران خنثی شد

سربازان گمنام امام زمان (عج) در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی تیم جاسوسی و خرابکاری موساد را شناسایی و بازداشت کردند.

وزارت اطلاعات یک شبکه جاسوسی و خرابکاری را که قصد داشت با ایجاد شرکت‌های پوششی و بازاریابی امنیتی در صنایع دفاعی ایران خرابکاری کند، شناسایی و بازداشت کرد.

https://313-313.ir/