10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

روز دانشجو

به دستور محمدرضا پهلوی در داخل دانشگاه تهران به دانشجویانی که به روابط با آمریکا و انگلیس بعد کودتا معترض بودند تیرمستقیم جنگی شلیک کردند
شد روز دانشجو
حالا با فراخوان پسر محمدرضا و با حمایت آمریکا و انگلیس در روز دانشجو، بزرگداشت گرفتند.
همینقدر مضحک.

✍…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313