10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

خبرهای‌خوش دو ماه اخیر که نگذاشتند بشنویم…

📸 خبرهای‌خوش دو ماه اخیر که نگذاشتند بشنویم.

🔺مروری بر ۸ دستاورد ارزشمند ایران در حوزه دانش، درمان، صنعت، حمل‌ونقل و… که در حوادث هفته‌های اخیر پنهان ماند.

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/