5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دیروز یک آمریکایی رو که تیشرتی با طرح همجنسبازی تنش بوده به استادیوم راه ندادن

دیروز یک آمریکایی رو که تیشرتی با طرح همجنسبازی تنش بوده به استادیوم راه ندادن

کاربر قطری هم نوشته:
من بعنوان یک قطری به این اتفاق افتخار میکنم نمیدونم غربیا چه وقت میفهمن که ارزش‌های اونا جهانی نیست و باید به ارزشهای بقیه هم احترام بزارن
فراموش نکنیم که غرب سخنگوی بشریت نیست

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/