5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حمایت صریح اسرائیل از اغتشاشگران

♦️حمایت صریح اسرائیل از اغتشاشگران

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/