10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

چندتا از اقلام ممنوعه فرودگاه قطر در جام‌جهانی:

💢چندتا از اقلام ممنوعه فرودگاه قطر در جام‌جهانی:

۱- سلاح گرم
۲- مواد مخدر
۳- مشروبات الکلی
۴- فراورده‌های گوشت خوک
۵- خبرنگاران سعودی اینترنشنال

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/