10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

توییت لیدر هواداران پرسپولیس درمورد سرود و پرچم ملی کشور

توییت لیدر هواداران پرسپولیس درمورد سرود و پرچم ملی کشور 👌

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/