5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تو صندوق عقب هی داد میزد…

تو صندوق عقب هی داد میزد
میخواستم بنویسم مرگ بر آمریکا

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/