10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با عامل کشف حجاب و تبلیغات هنجارشکانه در اینستاگرام

شناسایی و برخورد با عامل کشف حجاب و تبلیغات هنجارشکانه در اینستاگرام

📌مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان بوشهر

🔹صفحه اینستاگرامی که اقدام به انتشار تصاویر کشف حجاب کرده بود و به عنوان آرایشگر و مزون عروس فعالیت می کرد شناسایی، گرداننده صفحه احضار، ضمن توجیه و ارشاد و پلمپ آرایشگاه، صفحه وی نیز پاکسازی گردید.

✍️…

“”کانال قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://splus.ir/iran__313