10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تو دورانی زندگی میکنیم که…

💢 تو دورانی زندگی میکنیم که
خودمون با علم خودمون
با تکنولوژی خودمون
با دانشمندای خودمون
ماهواره دست میکنیم میفرستیم فضا.
اگه دوران شاه بود در بهترین حالت داشتیم مثل امارات یه ماهواره امریکایی رو از ژاپن میفرستادیم فضا، در حالتی که فقط دست زدنش مال ما بود

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/