10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

رسانه‌هایی که چشم‌ها را کور، قلب‌ها را سیاه و افکار را تباه می‌کنند

رسانه‌هایی که چشم‌ها را کور، قلب‌ها را سیاه و افکار را تباه می‌کنند

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/