قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

☑️️ مقایسه عجیب سرانه بودجه فرهنگی ایران با سایر کشورها

https://313-313.ir/

🔸ایران جز پایین ترین کشورهایی است که در بودجه اش به فرهنگ توجه می‌کند!

http://sapp.ir/iran__313

https://313-313.ir/