10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

طی الارض به سبک براندازان!

طی الارض به سبک براندازان!

وقتی بعد کلی فراخوان و… ۲۵ شهریور هیچ خبری در خیابان‌ها نمی‌شه، نهایتا مجبور میشی یک تصویر قدیمی رو با سه عنوان برای سه شهر کشور با فاصله در کانالت به‌عنوان تجمع منتشر کنی!

https://313-313.ir/