10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اعضای اصلی و سرشبکه های آشوب طلبان در اصفهان دستگیر شدند

اعضای اصلی و سرشبکه های آشوب طلبان در اصفهان دستگیر شدند

با اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی خاص توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اعضای باند 9 نفره آشوب طلبان و اغتشاشگران که بعضاً نیز دارای سوابق شرارت بوده و قصد انجام اقدامات ایذایی در نقاط مختلف استان و همسو شدن با گروهک های معاند با تخریب اموال دولتی، حمله به اماکن حساس و حتی در صورت موفقیت اجرای پروژه کشته سازی و… شناسایی و دستگیر شدند.

با اقدامات اطلاعاتی گسترده و قبل از هر گونه فعالیت خرابکارانه توسط این افراد، مخفیگاه تمامی اعضاء این باند 9 نفره در چند شهرستان استان شناسایی و ضمن رصد شبانه روزی و میدانی تحرکات آنان نهایتا در چند عملیات منسجم و هماهنگ کلیه نفرات دستگیر شدند.

این افراد در سال گذشته در تجمعات غیرقانونی، تخریب اموال دولتی و مواردی دیگر نقش داشته و در حال برنامه ریزی گسترده ای برای انجام اقدامات غیرقانونی و حتی پروژه کشته سازی بودند که با هوشیاری ماموران ناکام ماندند.


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/