10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

صرفا جهت تامل…

🔴 صرفا جهت تامل…

‏کشته های فاجعه طبیعی در لیبی از هشت هزار تن عبور کرده است؛ شمار مفقودی‌ها هم از ۱۰ هزار نفر گذشته است…
‏کشته های زلزله مراکش هم به حدود سه هزار تن رسید و مجروحان بالاتر…

‏در ایران کنش جدی ندیدم؛ نه در حوزه حکومت نه حوزه عمومی…
باید فرانسه باشد تا شمع ها روشن شود و ابراز همدردی کنیم؟!

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/