10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

چه‌شونه اینا؟!

چه‌شونه اینا؟!

 چون ترکیه بوده مقصر مردم بودن و پلیس حق داشته از گاز اشک‌آور استفاده کنه.

 ویرانی هیچ مملکتی غیر از مملکت خودشون رو نمی‌خوان.

https://313-313.ir/