10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اصلاح‌طلبان چرا دارن از واکنش مردم به رونالدو تعجب میکنند؟ اونا که خودشون اوستاکار هستند!

اصلاح‌طلبان چرا دارن از واکنش مردم به رونالدو تعجب میکنند؟ اونا که خودشون اوستاکار هستند!

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/