10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شهادت امام رضا (امام مهربانی ها )را تسلیت عرض میکنم

هرچند تورا ضامن آهو خوانند
اي ضامن صد قافله دل ادرکنی

امام علی ابن موسی الرضا دوره ی امامت آن حضرت ۲۰ سال استمرار یافت و چنان که خود فرموده بود، از سفری که مامون بر آن گرامی تحمیل کرد، هرگز به وطن بازنگشت و در سرزمینی دور از زادگاه و خانواده اش به روز ۳۰ صفر ۲۰۳ه. ق در سن ۵۵ سالگی مظلومانه به شهادت رسید و در دیار «طوس» آن جا که اکنون «مشهد» نام گرفته است بدن مطهرش مدفون شد.

شهادت امام رضا (امام مهربانی ها )را تسلیت عرض میکنم

https://313-313.ir/