5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

ما راضی نیستم برا اربعین از بیت‌المال هزینه بشه

ما راضی نیستم برا اربعین از بیت‌المال هزینه بشه
‏بیت‌المال:

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/