5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

خیلی به این حرفای اینا توجه نکنین!

🔺خیلی به این حرفای اینا توجه نکنین!
این همونیه که صبحش استوری از غم مردم ابادان میزد و شبش تو عروسی ساسی مانکت داشت میرقصید!
الحق که نون به نرخ روز خوره!

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/