11 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پوستر | وحشیگری با شعار زن و آزادی !

پوستر | وحشیگری با شعار زن و آزادی !

◾️ همین کسانی که به بهانه مرگ مهسا امینی ، شعار آزادی زنان را فریاد زدند در اقدامی شنیع و بی‌سابقه چادر از سر یک خانم محجبه کشیدند و در عمل خلاف آن را ثابت کردند و نقـاب تزویر و نفاق‌شان در همین ابتدای کار افتاد و خوی حیوانی و پست خود را به نمایش گذاشتند.

https://313-313.ir/