5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حالا که شما در خانه دارید کشتی می‌بینید و تخمه می‌شکنید قرار بود ساعت 11 صبح امروز جمعیت میلیونی به خیابان‌ها بیایند اما دریغ از یک نفر :)

حالا که شما در خانه دارید کشتی می‌بینید و تخمه می‌شکنید قرار بود ساعت ۱۱ صبح امروز جمعیت میلیونی به خیابان‌ها بیایند اما دریغ از یک نفر 🙂“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/