پیج گروه هکری انونیموس که ایران را تهدید میکرد از دسترس خارج شد.

🔺 پیج گروه هکری انونیموس که ایران را تهدید میکرد از دسترس خارج شد.

🔴 تیم امنیتی وار دارک، همچنین به آنها هشدار داد که در مسائل داخلی ایران دخالت نکنید! 🙂

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.