••🫐
این‌انقلاب‌آن‌قدرتلاطم‌وسختےدارد
ڪھ‌یڪ‌روزےشھدا
آرزومیڪنندزندھ‌شوندوبراےدفاع‌ازانقلاب
دوبارھ‌شھیـدشوند…! ❪ 🥀✋🏻 ❫

شھید‌حاج‌قاسم‌سلیمانے


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.