🛑الهام علی اف:
این پرچم برای همیشه در اینجا (ارتفاعات ارمنستان) به اهتزاز درخواهد آمد.

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.