5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

رسانه‌ها آتش‌بیار معرکه‌ این‌ روزها

📷 رسانه‌ها آتش‌بیار معرکه‌ این‌ روزها

🔹مراحل تبدیل شدن «مرگ» به «قتل» در شبکه شیطانی اینترنشنال

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/