اضافه کاری اجباری برخی پرستاران به دلیل کمبود نیرو

⭕️ اضافه کاری اجباری برخی پرستاران به دلیل کمبود نیرو

🔸شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران

🔹در حال حاضر هنوز بیمارستان ها دچار کمبود شدید پرستار هستند و برخی از پرستاران مجبور به اضافه کار اجباری به خاطر نبود نیرو هستند.

🔹تربیت پرستار خارج از دانشکده های پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی در مجتمع های عالی سلامت سبب به خطر افتادن سلامتی مردم و بیماران می شود.

https://splus.ir/fggred

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.