قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔴رابطه کیفیت خودروهای داخلی با میزان تولید و قیمت آنها!

🔹هر چی بی کیفیت تر گران تر!

313-313.ir

https://313-313.ir/