تلنگر_مثبت

همراه انگیزه های خوب چیزی مهم تر از باور داشتن داریم که اسم آن عمل و اقدام است، دنیا پر است از آدم هایی که رویا پردازند، اما تعداد اندکی از آنها هستند که هدف دارند و پیش می روند، اقدام می کنند،
و قدمهایی استوار برای تحقق رویاهایشان و رسیدن به اهداف خود برمی دارند، اینها موفق‌ترین و خوشبخت‌ترین افراد جامعه هستند.

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.