قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

⭕️ فداکار باشید مثل انگلیسی ها


حاضرن با پول مالیاتشون برای ما برنامه پخش کنن ولی تن کادر درمانیشون کیسه زباله و مشما باشه :))))

313-313.ir

https://313-313.ir/