11 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی:

📸 سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی:

🔹 عمل مقدس، عمل امام حسین(علیه السلام) است. عملی که در آن خودخواهی، خودمحوری، جاه‌طلبی و خویشاوندپروری راه ندارد.

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/