قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

جنون پایان‌ناپذیر جنسی/مخفی کردن و فرهنگ‌سازی جنایات و بیماری‌های روانی در پوشش یک گرایش/غرب در حال طی کردن پروسه قانونی کردن تجاوز به کودکان

✍️ روزنامه USA today:

🔺تجاوز به کودکان (پدوفیلی) فقط یک گرایش است و قرار نیست به کسی آسیب بزند.

پدوفیلی‌ها خواستار گنجاندن گرایش!!! خود در زیرشاخه‌های LGBT هستند.

313-313.ir

https://313-313.ir/