5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

«مقتدى صدر» اعتصاب غذا کرد!

🔺«مقتدى صدر» اعتصاب غذا کرد!

🔹«حسن العذارى» از شخصيت‌هاى جريان صدر اعلام كرد كه مقتدى صدر تا زمان توقف خشونت دست به اعتصاب غذا زده است.
🔹همچنين وى افزود از نظر رهبر اين جريان كنار گذاشتن فاسدان مجوزى براى اعمال خشونت به هيچ طرفى را نمى‌دهد.

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/