قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔴سالروز فرار شاه گرامی باد

🔹شاه با فرحش در رفت!

313-313.ir

https://313-313.ir/