قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔴 یادآور هلدینگ های فاسد سریال آقازاده!

🌄 تو تهران نمایشگاه نقاشی گذاشتند فقط قیمت تابلوها رو !!

فقط اون که هیچی داخلش طراحی نشده

✍️ کنترل چی

313-313.ir

https://313-313.ir/