کنایه مشاور تیم مذاکره به آمریکا و اروپا: هوا دارد سرد می شود!

🔺کنایه مشاور تیم مذاکره به آمریکا و اروپا: هوا دارد سرد می شود!

🔹محمد مرندی: ایران منتظر آمریکا و اروپاست تا توافقی منصفانه برای احیای برجام را بپذیرند.
🔹{با اشاره به نیاز شدید اروپا و آمریکا به نفت و گاز} هوا دارد در اروپا و آمریکای شمالی سرد می شود/ جماران

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.