تلنگر

https://313-313.ir/

📌سه چیز را با احتیاط بردار:
💠•☜قدم ، قلم ، قسم

📌سه چیز را پاڪ نگه دار:
💠•☜جسم ، لباس ، خیال

📌از سه چیز خود را نگهدار:
💠•☜افسوس ، فریاد ، نفرین ڪردن

📌سه چیز را بڪار بگیر:
💠•☜عقل ، همت ، صبر

📌اما سه چیز را آلوده نڪن:
💠•☜قلب ، زبان ، چشم

📌وسه چیز راهیچوقت فراموش نڪن:
💠•☜خدا ، مرگ ، دوست

💜 الّلهُــمَّ عَجِّــلْ لِوَلِیِّکَــــ الْفَــرَج 💜

313-313.ir

https://313-313.ir/

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *