قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

جاسوسی در قطب شمال

🔹دانمارک امروز در ادعایی نسبت به افزایش تهدید جاسوسی از سوی ایران، روسیه، چین و دیگران از جمله در قطب شمال هشدار داد.

🔹در این گزارش ادعا شده سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تلاش هستند با دانشجویان، محققان و شرکت‌ها ارتباط برقرار کنند تا از اطلاعات مربوط به فناوری و تحقیقات این کشور استفاده کنند.

🔹قطب شمال، اهمیت ژئوپلیتیکی فزاینده‌ای دارد و روسیه، چین و آمریکا در آنجا برای دسترسی به منابع طبیعی، خطوط دریایی، تحقیقات و مناطق استراتژیک نظامی با هم رقابت می‌کنند.
313-313.ir

https://313-313.ir/