کارشناس صهیونیست: دستگیری افرادی در اسرائیل به جرم جاسوسی برای ایران مساله جدیدی نیست

کارشناس صهیونیست: دستگیری افرادی در اسرائیل به جرم جاسوسی برای ایران مساله جدیدی نیست؛ قبلا هم یکی از وزرای ما به همین جرم دستگیر شد؛ امیدوارم اطلاعات حساسی به ایران انتقال نداده باشند.

313-313.ir

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.