قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

لزوماً عقلانیت به تحصیلات نیست به روایت این خبر

🔺یه جراح انگلیسی به دلیل نوشتن حرف اول نام خود روی کبد بیماران برکنار شد.

🔸این جراح بعد از دو عمل جراحی، نام خود را روی کبد پیوندی درج کرد و به همین دلیل از جراحی منع شده است

313-313.ir

https://313-313.ir/