🔺یه جراح انگلیسی به دلیل نوشتن حرف اول نام خود روی کبد بیماران برکنار شد.

🔸این جراح بعد از دو عمل جراحی، نام خود را روی کبد پیوندی درج کرد و به همین دلیل از جراحی منع شده است

313-313.ir

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.