قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔻دستگیری عامل تعرض به تندیس شهید سلیمانی در شهرکرد

🔹 رئیس کل دادگستری استان خبر داد: عامل تعرض به تندیس شهید سلیمانی شناسایی و دستگیر شد.

313-313.ir

https://313-313.ir/