وابَستِگے‌بھ‌هرچِیز؎‌براۍ‌انسان ضَرر‌دارھ..!

https://313-313.ir/


چِه‌انسان‌اون‌و‌داشتہ‌باشہ👀.
‌چہ‌نَداشتہ‌باشہ…!
تَنھا‌وابِستِگے‌مـُفید‌دَرعالم،
وابستگے‌بہ‌خدا‌و‌اولیاءخداست . .
اگر‌عَلاقہ‌خودمون‌روبِہ‌خُدا‌واولیـٰائش
‌دَرحدِوابستگےبالـٰابِبَریم♥️’!
تازھ‌طعم‌زِندِگے‌وعِشق‌‌رومیفَھمیم‌
واز‌تَنھایے‌وافسُردِگےخـٰارج‌میشیم . . !
_استاد‌پَنـٰاهیـٰان
[•♥️🖇•]

💜 الّلهُــمَّ عَجِّــلْ لِوَلِیِّکَــــ الْفَــرَج 💜

313-313.ir

https://313-313.ir/

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *